دوس دارم از دو طرف پاره بشم

386

ماکایلا همیشه کوس اش خیس است ، تا حدی که با 2 پزشک تماس می گیرد تا ببیند مشکلی در این کار وجود دارد که باعث خیس شدن کوس وی می شود یا نه