مگه میشه این دختر خیس و نکرد

1.6K

دوست پسر بی بکن باشه ,اگه نباشه دختر بهونه گیر میشه

یکی از راه های تضمینی برای حشری کردن دوست پسر , شستن ماشین اونه ,وقتی که کوتاه ترین دامن شو میپوشه و سر تا پا با آب و کف خودشو خیس میکنه ,که آب از دهن دوست پسر ه که راه بیافته و کیر به دست بیاد سمتتون