به این میگن یه کیر پر انرژی و یه سواری حرفه ای

438

بعد از چند دقیقه که سینه هاشو خوردم رفتیم صندلی های عقب ماشین راحت نشستیم که راحت سکس کنیم بهش گفتم بشین روی پاهام جوری که کیرم لای کس و باسنش حس کنه که کیرم راست شده و یخورده ازش لب گرفتم و سینه هاش و میخوردم نوک سینه هاش هم میک میزدم

چند روزی سکس چت داشتیم و توی واتس آپ راضیش کردم سینه هاشو بهم نشون بده و کامل هم نشون نداد قرار دوم ماشین دستم بود تو ماشین سکس کردیم بردمش یجای تاریک طرف اروند صغیر اول شروع کردیم از هم دیگه لب گرفتیم و بعدش سینه های کاکائویی شو گفتم در بیاره نشونم مانتوشو باز کرد ی سینه بند خوشگل سورمه ای یا آبی بود جلوی سینه های 85 کاکائویی شو گرفته بود همینجور که از هم لب میگرفتیم سینه هاشو میمالیدم و سینه بندش راحت باز میشد و سینه هاش آماده خوردن بودن از گردن شروع کردم مکیدن و بوسیدن تا رسیدم به سینه هاش و سینه بند شو باز کرد و شروع کردم به خوردن سینه های کاکائویی که داشت هرچی سینه هاشو میخوردم سیر نمیشدم بیشتر آتیشی میشدم و خودشم خیلی آتیشی بود خیلی میخواست که با من سکس داشته باشه و جفت مون به این خواسته مون رسیده بودیم

ند دقیقه هم همین مدلی بودیم از روی پام پاشد و نشست جفتم بهش گفتم میخوای با کیرم بازی کنی و بخوریش قبول کرد یخورده کیرم مالید بهش